Top
?>
Privacy- en cookieverklaring

Van Galaxy Mode

Op deze pagina kunt u onze privacy- en cookieverklaring vinden
Privacyverklaring

Galaxy Mode hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Galaxy Mode, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna: “persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Identiteit en contactgegevens

Galaxy Mode, gevestigd Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam

 

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

In het kader van de aanmelding, alsmede de communicatie daaromtrent, kan Galaxy Mode de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, (zakelijk en/of mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Via de website van Galaxy Mode kunt u tevens (per e-mail of telefoon) vragen stellen aan medewerksters van Galaxy Mode. In dit kader verwerkt Galaxy Mode uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele mailcorrespondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband. Met uw e-mailadres kunt u zich tevens inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Gedurende uw bezoek op de website van Galaxy Mode slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina’s op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Bewaartermijnen

Galaxy Mode zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u zich via opt-out heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven zullen wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen. De hiervoor beschreven technische gegevens zoals het IP-adres en de browsergegevens van uw computer worden niet langer dan 1 maand bewaard.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Galaxy Mode deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover Galaxy Mode hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Galaxy Mode (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Galaxy Mode blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en Galaxy Mode heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt Galaxy Mode meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen.

Uw rechten

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Via de Packtool account kunt u dit deels ook zelf doen via de persoonlijke instellingen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Galaxy Mode, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@galaxymode.nl of schriftelijk naar Galaxy Mode, Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Galaxy Mode wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Rotterdam, januari 2022

 

m
m

Passie voor styling

Op dat moment heb ik echt het leukste vak dat er bestaat, namelijk die van een styliste.

m
m

PERSOONLIJK ADVIES

Kom gezellig een kijkje nemen en laat je vrijblijvend adviseren.

m
m

Elke week nieuwe kleding

Wisselende trendy collectie in het midden tot lagere prijssegment.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.